November 1, 2014 - 12:40 PM (GMT+2)

Using the last achievement in biology by creation of GMO seeds doesn't provide more sustainability to the agricultural sector, because agriculture is becoming more dependent from nonrenewable sources of energy and their derivatives. Simultaneously the consequences of using GMO on the environment and health of people remain unclear and uncertain.

Folosirea realizărilor de ultima oră în biologie prin crearea seminţelor genetic modificate (OMG) nu va asigura dezvoltarea durabilă în sectorul agrar din cauza creşterii dependenţei de sursele energetice nerenovabile şi derivatele lor. Consecinţele folosirii lor asupra mediului ambiant şi sănătăţii oamenilor rămîn neclare şi neterminate.

Why biotechnologies will not provide food security, environment protection and reduction of poverty?
November 1, 2014 - 12:40 PM (GMT+2)
Category: Training

Description:

Using the last achievement in biology by creation of GMO seeds doesn't provide more sustainability to the agricultural sector, because agriculture is becoming more dependent from nonrenewable sources of energy and their derivatives. Simultaneously the consequences of using GMO on the environment and health of people remain unclear and uncertain.

Folosirea realizărilor de ultima oră în biologie prin crearea seminţelor genetic modificate (OMG) nu va asigura dezvoltarea durabilă în sectorul agrar din cauza creşterii dependenţei de sursele energetice nerenovabile şi derivatele lor. Consecinţele folosirii lor asupra mediului ambiant şi sănătăţii oamenilor rămîn neclare şi neterminate.

Presenter: Boris Boincean

Biography 

Boris Boincean, agronomist, chief of the Department of Sustainable Farming Systems  of the Research Institute of Field Crop "Selectia", Balti, Republic of Moldova, doctor habilitate of agricultural sciences.

Boris Boincean, agronom, şeful Secţiei Sisteme Agricole a Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia", Bălţi, Republica Moldova, doctor habilitat în agricultură

 

Attachment       Discussion Forum       How to partecipate

Watch the recording of the webinar

Past Webinars


Select a category: All TRAINING SHARING KNOLEDGE MENTORING