COMPANY NETWORK


Navigate among the list of platform registered companies for finding new possible business partners.
You can use different filters for focusing your search.  

Create your Business profile for being searchable in My Business Information

 

« Back
NAME OF COMPANY
Vhea Việt Nam - Sức khỏe và y tế cộng đồng
Institution/Company type
Other research institute
Main activity
Vhea.org.vn là chuyên trang blog cung cấp các thông tin sức khỏe, y tế, kiến thức về các bệnh lý phổ biến hiện nay. Hướng tới sứ mệnh hoạt động vì “Sức khỏe y tế cộng đồng”, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích một cách chính xác và nhanh chóng, giúp mọi người được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất.
Year of company establishment
Registration classification
Other
Classification of economic activities
Education
Country
Vietnam
City
Hà Nội